Upravnik nepremičnin Ljubljana

Glavna dejavnost upravnika zgradb je upravljanje z nepremičninami in njihovo vzdrževanje. Poslovanje upravnik stavb v Ljubljani temelji na načelu maksimalnega sodelovanja in dogovora s solastniki stavbe, kar pomeni, da so vse aktivnosti dogovorjene s solastniki, torej predstavniki solastnikov kot so načrt dela, znesek, ki se plačuje v rezervni sklad, izbor izvajalcev pri raznih vzdrževalnih in investicijskih delih, financiranje izvedbenih delo ter plačevanje drugih stroškov. Poleg upravljanja stavb nudi upravnik nepremičnin tudi finančno in pravno svetovanje, solastnikom stanovanjskih zgradb pa lahko uredi tudi kreditiranja preko bank.

Uporabniki spletnega portala, ki imajo pogodbeno razmerje z upravnikom stavb, lahko kadarkoli, 24 ur na dan, 7 dni v tednu prek spletne strani preverjajo stanje na računu rezervnega sklada ter razdelilnik stroškov, ki jih zaračuna upravnik nepremičnin.

Kako poteka odločanje lastnikov nepremičnin v stanovanjskih stavbah? Solastniki stavbe, ki so lastniki posameznih nepremičninskih enot v stanovanjski zgradbi, sprejemajo na zboru etažnih lastnikov odločitve z večino glasov, ki se izračunajo glede na solastniške dele, torej glede na površino prostora v njihovi lasti.

Med naloge zbora lastnikov, kjer se odločitve sprejemajo z odločitvijo večine glasov solastnikov, so največkrat:

  • določanje sredstev, ki se namenjajo v rezervni sklad glede na kvadratni meter,
  • določanje korekcijskih koeficientov, po katerih bodo določene vrste nepremičnin plačevale rezervni sklad,
  • določitev seznama skupnih delov stanovanjske zgradbe,
  • imenovanje/sprememba zastopnikov solastnikov,
  • imenovanje/zamenjava upravnika stavbe,
  • sprejem letnega programa upravljanja stavb, ki ga predlaga upravnik,
  • izbor izvajalcev, ki bodo izvajali dela na objektu,
  • najemanje posojil (posojil in kreditov) za kritje stroškov investicij,
  • določanje nujnih in nenujnih popravil ter opravil, ki jih je potrebno izvršiti.

V kolikor ste nezadovoljni z vašim trenutnim upravnikom, vam predlagamo zamenjavo. SPL upravnik nepremičnin iz Ljubljane je podjetje s dolgoletno tradicijo na področju upravljanja stavb. Ponaša se s številnimi referencami in uspešno izpeljanimi investicijami na številnih objektih v Ljubljani in njeni bližnji okolici.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.