27/05/2016

Seznam muzejev

Seznam muzejev v Sloveniji obsega slovenske muzeje, galerije in muzejske zbirke, ki so dostopne javnosti.

ime lokacija web zbirke
Muzej za arhitekturo in oblikovanje Ljubljana www.mao.si Muzej za arhitekturo in oblikovanje v gradu Fužine
(področje arhitekture, urbanizma, industrijskega in grafičnega oblikovanja ter fotografije)
Belokranjski muzej Metlika Metlika www.belokranjski-muzej.si Belokranjski muzej Metlika v Metliškem gradu
(belokranjska dediščina s področja arheologije, etnologije, kulturne zgodovine, novejše zgodovine in umetnostne zgodovine)
Galerija Kambič, Metlika
(galerija slovenskih slikarjev, zlasti impresionistov)
Spominska zbirka Otona Župančiča, Vinica
(Župančičevo življenje in delo)
Krajevna muzejska zbirka, Semič
(zgodovina Semiča in okoliških krajev; narava Bele krajine;vinogradniška zbirka)
Mestna muzejska zbirka, Črnomelj
(zgodovina mesta od prazgodovine do sredine 20. stoletja)
Dolenjski muzej Novo mesto Novo mesto www.dolmuzej.com Dolenjski muzej, Novo mesto
(dediščina iz ožjega območja Dolenjske s področja arheologije, etnologije, kulturne zgodovine, novejše zgodovine in umetnostne zgodovine)
Jakčev dom, Novo mesto
(zbirka umetniških del Božidarja Jakca; stalna likovna razstava Dolenjskega muzeja; Likovnopedagoška zbirka)
Spomeniško območje Baza 20, Kočevski rog
(ohranjeno bivališče političnega vodstva slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja)
Farmacevtsko-medicinska zbirka Bohuslava Lavičke Ljubljana www.lek.si
Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki Kostanjevica na Krki www.galerija-bj.si Galerija Božidar Jakac
(dela slovenskih ekspresionistov)
Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki
(galerija posvečena slikarju in grafiku Vladimirju Lamutu)
Gorjupova galerija v kostanjeviški osnovni šoli, Kostanjevica na Krki
Galerija Murska Sobota Murska Sobota www.galerija-ms.si
Galerija-Muzej Lendava, (Galéria-Múzeum Lendva) Lendava www.gml.si Galerija-Muzej Lendava v Lendavskem gradu
(arheološka, etnološka zbirka; spominska soba György Zala; kultura hetiškega ljudskega tekstila)
Meščanstvo, tiskarstvo in dežnikarstvo Lendave
Galerija Velenje Velenje www.galerijavelenje.si Stalna zbirka slovenskega slikarstva – Gorenje v gradu Velenje
Zbirka Lojzeta Perka v gradu Velenje
Gorenjski muzej Kranj Kranj www.gorenjski-muzej.si Grad Kieselstein
(upravni in delovni prostori)
Mestna hiša
(renesančna dvorana; razstava Lojzeta Dolinarja; arheološka razstava Železna nit; etnološka Ljudska umetnost na Gorenjskem; galerija)
Prešernova hiša, Kranj
(spominski muzej kjer je od l.1846 pa do 8. februarja 1849 prebival dr. France Prešeren)
Kostnica, Kranj
(arheološki spomenik)
Prešernova rojstna hiša, Vrba
Finžgarjeva rojstna hiša, Doslovče
Muzej Tomaža Godca, Bohinjska Bistrica
(usnjarski muzej in mali vojni muzej Soške fronte 1915 – 1917)
Oplenova hiša, Studor v Bohinju
(muzej bivalne kulture Bohinjcev z začetka 20. stoletja)
Planšarski muzej, Stara Fužina
(zgodovina planšarstva v Bohinju, sirarna in sirarsko delo v planinah
Goriški muzej Kromberk www.goriskimuzej.si Goriški muzej v gradu Kromberk
(umetnostno-zgodovinska razstava in razstava podarjenih del Vladimirja Makuca)
Vila Bartolomei, Solkan
(razstava Ohraniti preteklost za danes in jutri, etnološka in arheološka razstava)
Razstava Državna meja na Goriškem od 1945 do 2004, Nova Gorica
(»muzejska zbirka Kolodvor« v stavbi železniške postaje v Novi Gorici)
Vojaški stražarski stolp, Vrtojba
(razstava o življenju ob novi državni meji, ki je leta 1947 razdelila do takrat enotno ozemlje Goriške na dva dela)
Galerija Zorana Mušiča v gradu Dobrovo
Muzejska zbirka Ajdovščina, Ajdovščina
(poselitev Ajdovščine od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka in zbirka fosilov)
Muzej 1. svetovne vojne, Sveta Gora
Spominska hiša Alojza Gradnika, Medana
(pesnikovi osebni predmeti, izdaje njegovih del in priznanja)
Gornjesavski muzej Jesenice Jesenice www.gornjesavskimuzej.si Ruardova graščina, Jesenice
(železarska in paleontološka zbirka)
Stanovanjska hiša Kasarna, Jesenice
(delavsko stanovanje iz tridesetih in štiridesetih let 20. stoletja)
Kosova graščina, Jesenice
(razstave novejše zgodovine – NOB, delavsko gibanje na Jesenicah)
Triglavska muzejska zbirka, Mojstrana (od leta 2010 Slovenski planinski muzej)
Slovenski planinski muzej, Mojstrana
(slovenska planinska dediščina; muzejska knjižnica, kinoteka, arhivsko gradivo)
Liznjekova domačija, Kranjska Gora
(slovenska alpska hiša z razstavo o Josipu Vandotu in priložnostno galerijo)
Kajžnikova hiša, Rateče
(ljudska arhitektura, rateška noša, krajevna zgodovina, planiški smučarski skoki)
Javni zavod za kulturo Litja, OE Muzej Litija www.jzk.si
    (kulturna dediščina in zgodovina Litije – rečni promet, rudarstvo, železnica)
Kobariški muzej Kobarid www.kobariski-muzej.si
    (soška fronta in zgodovina Kobarida)
Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec www.glu-sg.si Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec
(sodobna slovenska likovna umetnost, ki je povezana z lokalnim prostorom koroške regije)
Galerija na prostem – park na Štibuhu in staro mesto, Slovenj Gradec
(skulpture Ivana Meštrovića, Draga Tršarja, Ivana Sabolića, Josipa Diminića, Ane Bešlić, Ratka Vulanovića, Jovana Soldatovića, Jordana Grabulovskega)
Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec www.kpm.si Koroški pokrajinski muzej, Slovenj Gradec
(arheologija koroške krajine; gozdarska, lesarska, železarska in etnološka zbirka; Krauperška kašča; partizanska saniteta na Koroškem)
Cerkev svetega Jurija, Legen
(staroslovansko grobišče pod cerkvijo)
Paučkove partizanske bolnišnice, Legen
Grofje Andeški in Slovenj Gradec, Grad nad Starim trgom
(v stari orožarni pri cerkvi sv. Pankracija)
Gestapovski zapori, Dravograd
(v kletnih prostorih občinske stavbe)
Dravograd na stičišču poti, Dravograd
(zbirka o zgodovini trga Dravograda)
Muzejska zbirka Koroški plebiscit, Libeliče
Prehrambena kultura prebivalcev Libelič in okolice, Libeliče
Kmečka zbirka, Libeliče
(tradicionalno kmečko gospodarstvo od druge polovice 18. stoletja do okoli leta 1970 na območju krajevne skupnosti Libelič, Libeliške gore in Gorč)
Zbirka kladiv Ferdinanda Leitingerja v gradu Radlje (dvorec), Radlje ob Dravi
Forma Viva (Kotlje, Ravne na Koroškem, Poljana, Mežica in Črna na Koroškem)
Muzej kamnoseštva, steklarstva in gozdarstva, Josipdol
Dimnica (črna kuhinja), Libeliče
Lapidarij v kapeli gradu Ravne
(rimski kamniti spomeniki iz najdišča Zagrad pri Prevaljah in posameznih kamnov iz občine Ravne na Koroškem)
Prežihova bajta, Kotlje
(spominski muzej Prežihovega Voranca)
Rudarska zbirka, Črna na Koroškem
(premična kulturna dediščina o iskanju in izkopavanju svinčeve rude … kpm izvaja le strokovni nadzor)
Etnografska zbirka, Črna na Koroškem
(zbirka iz 19. in prve polovice 20. st. o življenju, delu in bivalni kulturi prebivalcev Črne in okoliških kmetij … kpm izvaja le strokovni nadzor)
Kozjanski park Podsreda kozjanski-park.si Grad Podsreda, Podsreda
(zgodovina gradu, steklarska zbirka, galerija umetniških del slovenskih in tujih umetnikov)
Pranger, Podsreda
Cerkev sv. Janeza Krstnika, Podsreda
Slovensko-bavarska hiša, Podsreda
(značilna trška hiša)
Levstikov mlin, Podsreda
Javerškova domačija, Podsreda
(v njej je Josip Broz preživel svoja otroška leta; črna kuhinja, »hiša« in kamra)
Kolarjeva domačija, Trebče
(predstavitev življenja in dela Josipa Broza Tita)
Loški muzej Škofja Loka Škofja Loka www.loski-muzej.si Loški muzej v Škofjeloškem gradu
(arheološka, zgodovinska, kulturnozgodovinska, umetnostnozgodovinska, etnološka in prirodoslovna zbirka)
Galerija Ivana Groharja, Škofja Loka
(osrednje likovno razstavišče na Gorenjskem)
Galerija Franceta Miheliča, Škofja Loka
(stalna zbirka slovenskega slikarja in grafika Franceta Miheliča)
Spominska soba Cankarjevega bataljona, Dražgoše
(v spomin padlim v drugi svetovni vojni – v Domu Cankarjevega bataljona)
Mednarodni grafični likovni center Ljubljana www.mglc-lj.si
Medobčinski muzej Kamnik Kamnik www.muzej-kamnik-on.net Medobčinski muzej Kamnik v gradu Zaprice, Kamnik
(etnografski park kašč iz Tuhinjske doline, lapidarij, zbirka Thonetovega krivljenega pohištva, razstava o zgodovini Kamnika)
Galerija Miha Maleš, Kamnik
Mestna galerija Ljubljana Ljubljana www.mestna-galerija.si Mestna galerija 1, Mestni trg 5
Mestna galerija 2, Cankarjevo nabrežje 11/I
Bežigrajska galerija 1, Dunajska 31
Bežigrajska galerija 2, Vodovodna 3
Mestni muzej Idrija Idrija www.muzej-idrija-cerkno.si Mestni muzej Idrija v gradu Gewerkenegg, Idrija
(muzej za Idrijsko in Cerkljansko) (razstava Pet stoletij rudnika živega srebra in mesta Idrije; spominska soba Franceta Bevka in zbirko likovnih donacij Valentine Orsini Mazza; idrijska čipka)
Rudarska hiša, Idrija
(etnološka zbirka – idrijska arhitektura in rudarska bivanjska kultura)
Jašek Frančiške, Idrija
(rudniška tehniška dediščina)
Idrijska kamšt, Idrija
(rudniška črpalna naprava iz leta 1790)
Partizanska tiskarna Slovenija, Vojsko
Cerkljanski muzej, Cerkno
(razstava Cerkljanska skozi stoletja in razstava o cerkljanskih laufarjih)
Domačija Franceta Bevka, Zakojca
Partizanska bolnica Franja, Dolenji Novaki pri Cerknem
Mestni muzej Ljubljana Ljubljana www.mestnimuzej.si Mestni muzej Ljubljana v Turjaški palači, Ljubljana
(ljubljanska zgodovinska dediščina)
Ščit
(konservatorsko središče Mestnega muzeja Ljubljana)
Galerija Vžigalica, Ljubljana
Arheološki park Zgodnjekrščansko središče, Ljubljana
(rimska stanovanjska zgradba)
Arheološki park Emonska hiša, Ljubljana
(rimska stanovanjska zgradba)
Spominska soba Ivana Cankarja, Rožnik, Ljubljana
Tobačni muzej, Ljubljana
(zgodovina pridelave, predelave in uporabe tobaka v Evropi, s poudarkom na zgodovini ljubljanske tobačne tovarne)
Mestni muzej Mengeš Mengeš www.muzej-menges.si Stara mežnarija, Mengeš
(rojstna hiša Franca Jelovška; razstave s področja Občine Mengeš)
Galerija Mežnarija, Mengeš
Moderna galerija Ljubljana Ljubljana www.mg-lj.si Muzej moderne umetnosti, Ljubljana
(nacionalna zbirka modernizma 20. in 21. stoletja
Mala galerija, Ljubljana
(projektni prostor za posamične umetniške izjave)
Muzej sodobne umetnosti na Metelkovi
(nacionalna in tuja zbirka)
Muzej krščanstva na Slovenskem Stična www.mks-sticna.si
    (premična sakralna kulturna dediščina)
Miklova Hiša Ribnica www.miklovahisa.si/muzej Miklova Hiša muzej v Ribniškem gradu, Ribnica
(muzej, galerija) www.miklovahisa.si/galerija (suha roba in lončarstvo; zgodovina Ribnice; čarovniški procesi na Slovenskem; kovaška delavnica)
Miklova Hiša galerija
(Ribniška likovna zbirka; didaktična likovna zbirka)
Muzej na prostem Rogatec Rogatec www.rogatec.si/muzej.asp/
    (življenje kmetov in obrtnikov 19. in začetka 20.stoletja z območja Rogatca)
Muzej narodne osvoboditve Maribor Maribor www.muzejno-mb.si Muzej narodne osvoboditve Maribor, Maribor
(novejša zgodovina severovzhodne Slovenije)
Fotografski muzej, Maribor
Fotografski muzej z Bohančevo zbirko fotoaparatov
Razstava Partizansko Pohorje, Osankarica
muzej pohorskega bataljona v Domu Osankarica
Zidanškova razstava – Pohorska brigada (OŠ Vuzenica, podružnica Primož na Pohorju), Sv. Primož na Pohorju
Ribnica skozi čas v osnovni šoli, Ribnica na Pohorju
Muzej novejše zgodovine Celje Celje www.muzej-nz-ce.si Muzej novejše zgodovine Celje
(premična kulturna dediščina celjske regije s področja zgodovine in etnologije od začetka 20. stoletja dalje)
Otroški muzej – Hermanov brlog
(muzej za otroke s tematiko otroka in njegovega življenja)
Stari pisker
(spominski prostor žrtev nacističnega nasilja)
Fotografski atelje Josipa Pelikana
(stekleni fotografski atelje)
Muzej novejše zgodovine Slovenije Ljubljana www.muzej-nz.si Muzej novejše zgodovine Slovenije v Cekinovem gradu, Ljubljana
(Slovenci v 20. stoletju)
Enota Brestanica v gradu Rajhenburg, Brestanica
Muzej premogovništva Slovenije Velenje muzej.rlv.si
    (rudarsko stanovanje, podzemni premogovniški muzej)
Muzej slovenske policije Tacen www.policija.si Muzej slovenske policije, Policijska akademija Tacen
(kriminaliteta v Sloveniji, razvoj organov za notranje zadeve, sodelovanje policije pri osamosvajanju države)
Muzej športa, Ljubljana Ljubljana www.muzejsporta.si
    (zgodovina slovenskega športa)
Muzej Velenje Velenje www.muzej-velenje.si Muzej Velenje v gradu Velenje
(zgodovina Šaleške doline; zbirka afriške umetnosti Františka Foita; zbirka sodobne slovenske umetnosti Gorenje, …)
Muzej usnjarstva na Slovenskem, Šoštanj (od 2009)
(usnjarski stroji; usnjarstvo v Šoštanju)
Kavčnikova domačija, Zavodnje
(muzej ljudske arhitekture na prostem)
Grilova domačija, Lipje (od 2010)
(ekomuzej – preurejena stara viničarija)
Spominska soba podpisa delne nemške kapitulacije v Topolščici 9.maja 1945, Topolšica
Spominska soba na Graški gori, Graška Gora
(posvečena bojem 14. partizanske divizije)
Muzej Vrbovec Nazarje www.muzej-vrbovec.si
    (muzej gozdarstva in lesarstva)
Muzej Železniki Železniki www.zelezniki.si
    (muzej železarstva in lesarstva; splošna zgodovina kraja; klekljarska umetnost; pred muzejem plavž in peč za taljenje železove rude)
Muzeji radovljiške občine Radovljica www.muzeji-radovljica.si Čebelarski muzej, Radovljica
(dediščina slovenskega čebelarstva; panjske končnice, kranjske čebele,
Mestni muzej, Radovljica
(zbirka Anton Tomaž Linhart, zbirka Staro mestno jedro Radovljice, zbirka Kraji na levem bregu Save v občini Radovljica)
Galerija Šivčeva hiša, Radovljica
(domači in tuji likovni ustvarjalci in zbirke otroških in mladinskih ilustracij)
Kovaški muzej, Kropa
(tehnično-zgodovinski razvoj obdelave železa od rude do žeblja, etnološka soba, Vigenjc Vice)
Muzej talcev v gradu Kacenštajn, Begunje na Gorenjskem
(gestapovski zapori v graščini Katzenstein)
Narodna galerija Ljubljana www.ng-slo.si
    (osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost)
Narodni muzej Slovenije Ljubljana www.nms.si Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
(na Prešernovi: arheološka razstava, razstava o razvoju slovenstva; na Metelkovi: študijske zbirke zgodovinskih in umetnoobrtnih predmetov od 14. stoletja do danes)
Zbirka na Blejskim gradu
(zgodovinski razvoj Blejskega kota)
Zbirka na gradu Snežnik
Arheološka zbirka v Hrušici
(razstava ob gostišču Stara pošta o najdišču »Ad Pirum« Hrušica)
Notranjski muzej Postojna Postojna www.notranjski-muzej.si Notranjski muzej Postojna, Postojna
(splošni muzej o velikonotranjsko-kraški regiji, krasoslovni muzej)
Kravanjeva hiša, Cerknica
(etnološka in arheološka dediščina Cerknice in Cerkniškega jezera)
Fužina v Grahovem
(muzej na prostem – kovačija in mlin, bivalni prostori)
Obalne galerije Piran Piran www.obalne-galerije.si Mestna galerija, Piran
(umetniki nacionalnega pomena in svetovnega slovesa)
Galerija Herman Pečarič, Piran
(delo piranskega umetnika Hermana Pečariča)
Galerija Loža, Koper
Galerija Meduza 1, Piran
(sodobna slovenska likovna umetnost)
Galerija Meduza 2, Koper
Forma Viva Portorož, Portorož
(zbirka kamnitih skulptur na prostem)
Galerija A+A, Benetke, Italija
(slovenska in tuja sodobna umetnost)
Pilonova galerija Ajdovščina Ajdovščina www.venopilon.com
    (Pilonova zbirka in zbirka del Pilonovih prijateljev)
Podzemlje Pece Mežica www.podzemljepece.com
    (rudnik svinca in cinka Mežica kot turistični rudnik in muzej)
Pokrajinski muzej Celje Celje www.pokmuz-ce.si Pokrajinski muzej Celje v “Stari grofiji” , Celje
(splošna zgodovina Celja in okolice)
Potočka zijalka
Razstavišče Firšt v Logarski dolini
(stalna razstava o Potočki zijalki)
Muzejska zbirka Gornji Grad, Gornji Grad
Schwentnerjeva hiša – muzejska zbirka Vransko
(kultura bivanja ob prelomu prejšnjega stoletja)
Rojstna hiša Rista Savina, Žalec
Depo kočije Leber – muzejska zbirka Dobrna
(muzej kočij)
Rifnik in njegovi zakladi – muzejska zbirka Šentjur
(zgodovina Rifnika, rekonstrukcija prazgodovinske hiše in načina oblačenja)
Etnološka zbirka Šmid – muzejska zbirka Planina
(predmeti in orodja, ki so jih ljudje na Planini in v njeni okolici uporabljali v 19. in 20. stoletju)
Glažute na območju Žusma
(muzej steklarstva)
Glažutarska cerkvica – Cerkev sv. Leopolda, Loka pri Žusmu
(stekleni izdelki)
Arheološki park Rimska nekropola, Šempeter v Savinjski dolini
Arheološki park Starokrščanski kompleks, Rifnik
Pokrajinski muzej Kočevje Kočevje www.pmk-kocevje.si Pokrajinski muzej Kočevje v Šeškovem domu, Kočevje
(zbirka risb Božidarja Jakca; izgubljena kulturna dediščina kočevskih Nemcev; Slovenija od ideje do države; razstava porušenih cerkva in kapel)
Kulturni dom Predgrad, Predgrad
(etnološke posebnosti Poljanske doline ob Kolpi)
Pokrajinski muzej Koper Koper www.pmk-kp.si Pokrajinski muzej Koper v Palači Belgramoni Tacco, Koper
(materialna kultura obalno-kraškega območja, umetnostna in kulturnozgodovinska zbirka)
Oddelek novejše zgodovine, Koper
(zbirka novejše zgodovine južne Primorske)
Muzejska galerija, Koper
Etnološki oddelek, Koper
(materialna in duhovna kultura Slovenske Istre, Brkinov, Čičarije ter dela Krasa od 17. st. dalje)
Tartinijeva spominska soba, Piran
Pokrajinski muzej Maribor Maribor www.pmuzej-mb.si
    (premična kulturna dediščina širše mariborske regije)
Pokrajinski muzej Murska Sobota Murska Sobota www.pok-muzej-ms.si Pokrajinski muzej Murska Sobota v gradu Murska Sobota, Murska Sobota
(premična kulturna dediščina na območju Pomurja)
Radgonski mostovi – Muzejska zbirka v “Špitalu”, Gornja Radgona
(zgodovina območja Gornja Radgona)
Zgodovina zdravstva v Pomurju – muzejska zbirka v beltinskem gradu, Beltinci
(zgodovina pomurskega lekarništva)
Muzej Radenske – muzejska zbirka Radenske, Radenci
(zgodovina razvoja podjetja in zdraviliškega turizma)
Oloris – arheološka zbirka v Galerija-Muzej Lendava, Lendava
(Oloris – prazgodovinska naselbina pri Dolnjem Lakošu)
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož (changed name since 2009) Ptuj www.muzej-ptuj-ormoz.si Pokrajinski muzej Ptuj Ormož v Ptujskem gradu, Ptuj
(zbirka orožja, glasbil, fevdalne stanovanjske kulture, grajska galerija, zbirka slik na steklu, etnološka razstava in zbirka tradicionalnih pustnih mask)
Nekdanji dominikanski samostan, Ptuj
(arheološka in numizmatična zbirka iz območja Petovione)
Stari zapori, Ptuj
(zgodovinske zbirke)
Povodnov muzej, Ptuj
(lapidarij na prostem)
Orfejev spomenik, Ptuj
Rimska opekarska peč, Ptuj
(peč iz 3. stoletja, v kateri so žgali tlakovce, opeke, posode in oljenke
I. Mitrej, Ptuj
III. Mitrej, Spodnja Hajdina
Grad Ormož, Ormož (priključen leta 2009)
Grad Velika Nedelja, Velika Nedelja (priključen leta 2009)
(etnološka zbirka in razstava Velika Nedelja skozi stoletja)
Miheličeva galerija (priključena leta 2009), Ptuj
(likovna zapuščina Franceta Miheliča)
Pomorski muzej Sergej Mašera Piran (Museo del mare Sergej Mašera Pirano) Piran www2.arnes.si/~kppomm Pomorski muzej, Piran
(zgodovine slovenskega pomorstva in pomorske preteklosti obalnega območja)
Jadrnica “Galeb”, Piran
Pomorska zbirka v vili sv. Marka , Portorož
Tonina hiša, Sveti Peter
(istrska kmečka hiša)
Muzej solinarstva, (krajinski park Sečoveljske soline)
(solinska hiša z muzejsko zbirko in solni fond s pripadajočim dovodnim kanalom za morsko vodo)
Ulični muzej, Izola
(v lokalih razstavljeno fotografsko gradivo in muzejski predmeti ali lastne starine)
Zbirka ladijskega modelarstva, Izola
Posavski muzej Brežice Brežice www.posavski-muzej.si
    (arheološka, etnološka, zgodovinska in umetnostno zgodovinska kulturna dediščina Posavja)
Prirodoslovni muzej Slovenije Ljubljana www2.pms-lj.si Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana
(zoološke, botanične in geološke zbirke)
Alpski botanični vrt Julijana, Trenta
Slovenska kinoteka Ljubljana www.kinoteka.si Dvorana Slovenske Kinoteke, Ljubljana
(muzejski zavod na področju kinematografije)
Ita Rina v Škrateljnovi hiši, Divača
(razstava o prvi slovenski filmski zvezdi Iti Rini)
Slovenski etnografski muzej Ljubljana www.etno-muzej.si
    (osrednji etnološki muzej s slovenskimi in zunajevropskimi zbirkami s področja materialne, socialne in duhovne kulture)
Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča Metlika www.metlika.si
    (zgodovinska dediščina gasilstva)
Slovenski gledališki muzej Ljubljana www.gledaliski-muzej.si
    (razstave s področja gledališke umetnosti)
Slovenski šolski muzej Ljubljana www.ssolski-muzej.si
    (šolstvo na Slovenskem)
Splošna knjižnica Ljutomer – OE Muzej Ljutomer www.knjiznica-ljutomer.si
    (taborsko gibanje na Slovenskem, zbirka fotografij in filmov dr. Karola Grossmanna, splošna muzejska zbirka Ljutomera in okolice)
Tehniški muzej Slovenije Bistra www.tms.si Tehniški muzej Slovenije v gradu Bistra, Bistra
(tehniški muzej z zbirkami s področja kmetijstva, tekstila, prometa, gozdarstva, lesarstva, elektronike, lovstva, ribištva in tiskarstva)
Muzej pošte in telekomunikacij v Polhograjski graščini, Polhov Gradec
Valvazorjeva grafična delavnica v gradu Bogenšperk, Bogenšperk
(grafična dejavnost Janeza Vajkarda Valvasorja)
Ogledni depo, Soteska
(zbirka vprežnih vozil)
Tolminski muzej Tolmin www.tol-muzej.si Tolminski muzej v Coroninijevi graščini, Tolmin
(etnološka in arheološka dediščina Posočja)
Rojstna hiša Simona Gregorčiča, Vrsno
Domačija Cirila Kosmača, Slap ob Idrijci
Arheološki muzej Most na Soči, Most na Soči
(zgodovina kraja in arheoloških raziskav v OŠ na Mostu na Soči)
Razstava “Izza somraka stoletij” v trdnjavi Kluže, Bovec
Stalna razstava fotografij Jake Čopa, Breginj
Stergulčeva hiša, Bovec (od l.2009)
(zgodovina Bovškega)
Jakovkna hiša in muzej, Podbrdo (od l.2008)
(zgodovina zgornje Baške grape)
Tržiški muzej Tržič www.trziski-muzej.si Tržiški muzej v Pollakovi kajži, Tržič
(usnjarska, čevljarska, tekstilna, kolarska, kovaška zbirka ter lokalna etnološka zbirka)
Kurnikova hiša, Tržič
(lokalnea bivanjska kultura in predstavitev literarnega kroga Vojteha Kurnika)
Partizanska tehnika Kokrškega odred nad Dovžanovo sotesko
(rekonstruirana tiskarna)
Germovka, Tržič
(kovačija)
Umetnostna galerija Maribor Maribor www.umetnostnagalerija.si Umetnostna galerija Maribor, Maribor
(muzej sodobne umetnosti)
Razstavi salon Rotovž, Maribor
Vojaški muzej Slovenske vojske Maribor www.vojaskimuzej.si Vojaški muzej Slovenske vojske v kadetnici Maribor (prestavljeno iz Ljubljane l.2009)
(zgodovina Slovenske vojske in slovenska vojaška zgodovina)
Park vojaške zgodovine, Pivka
(vojaškozgodovinsa zapuščina v občini Pivka)
Zasavski muzej Trbovlje Trbovlje www.zasavskimuzejtrbovlje.si Zasavski muzej Trbovlje
(muzej novejše zgodovine za občine Trbovlje, Hrastnik in Zagorje; likovni zbirki Stojana Batiča in Leopolda Hočevarja)
Rudarski stanovanji na Njivi, Trbovlje
(avtentični rudarski stanovanji)
Etnološka pot po rudarskih kolonijah, Trbovlje
Hiša ustanovnega kongresa KPS, Čebine
Muzejske zbirke Hrastnik, Hrastnik
(razstava lutk; razvoj kraja od arheologije do danes)
Zavod Celeia Celje – Center sodobnih umetnosti Celje www.celeia.info Center sodobnih umetnosti, Celje
(produkcija, preučevanje in prezentacija sodobne umetnosti; dela avtorjev, ki izhajo iz Celjske regije)
Galerija sodobne umetnosti, Celje
(večje pregledne, študijske razstave posameznih ustvarjalcev)
Likovni salon, Celje
(nove produkcije posameznih slovenskih in tujih ustvarjalcev)
Galerija Račka, Celje
(umetnost, ki se ukvarja z erotiko)
Zemljepisni muzej Slovenije Ljubljana giam.zrc-sazu.si
    (geografsko in kartografsko arhivsko gradivo)
Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani Ljubljana www.uni-lj.si
    (preteklost Univerze; zgodovini visokega in univerzitetnega šolstva v Ljubljani)
Železniški muzej Slovenskih železnic Ljubljana www.burger.si and www.slo-zeleznice.si
    (parne lokomotive in druge muzejske vozila; razvoj železniškega omrežja na Slovenskem)