Zakaj je za Slovence ruščina lahka?

Vemo, da se ruščina glede na jezikovno družino uvršča med slovanske jezike, ravno tako, kot to velja za slovenski jezik. Posledično pa jo zato Slovenci lahko zelo hitro usvajamo in usvojimo ter je za nas sorazmerno lahek jezik.

Ruščina je ponekod izjemno podobna slovenščini
Tako ruščina kot tudi slovenščina imata šest sklonov. V obeh jezikih po teh sklonih sklanjamo samostalnike, pridevnike ter zaimke. Kljub temu pa gre za številne posebnosti in nikakor se ni dobro zanašati na preveč podobnosti. Ruščina (http://www.ruscina.com) ima tudi dokaj enostavno pregibanje glagola. Zanjo pa velja, da ne pozna dvojine tako, kot jo pozna slovenščina. Prav tako ruščina pri učenju ne dovoljuje težav s časi, saj obstajajo samo sedanjik, preteklik ter prihodnjik.

Ruščina in njen izgovor
Za nas Slovence ruščina v splošnem ni težak jezik. Ugotovili smo, da imamo ogromno podobnosti oziroma sorodnosti. Tudi izgovor ruskih besed za nas ni trd oreh. Z le malo truda jih lahko lepo izgovorimo. Seveda pa moramo na začetku učenja kar nekaj pozornosti nameniti stavčni intonaciji. Tako je učenje pravilnega naglaševanja v ruščini ves čas izziv, ko usvajamo nove besede.

Kje se ruščine lahko naučimo?
Dandanes je na trgu veliko izjemno dobrih jezikovnih agencij, ki ponujajo izjemno kvalitetne storitve na vrhunskem nivoju. Skorajda vsaka izmed njih v svojih prostorih ponuja tudi učenje ruščine. To lahko poteka individualno ali pa skupinsko, odvisno od tega, za katero obliko se bomo odločili. Potrebno pa je vsekakor razmisliti tudi o tem, katera jezikovna agencija je najbolj primerna za nas ter koliko denarja nameravamo odšteti za tovrstno storitev.

Že po nekaj urah znate veliko
Učenje tujega jezika v jezikovnih agencijah ima zagotovo številne prednosti. V kratkem času se tako lahko naučimo izjemno veliko novega. Že po nekaj urah učenja se znamo predstaviti, povedati, iz kje prihajamo, znamo šteti vsaj do sto ter podobno. Ruščina pa je zanimiva že zaradi tega, ker ima cirilico, ki se je moramo najprej naučiti.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.