Upravnik upravlja s sredstvi v rezervnem skladu

upravnikRezervni sklad predstavlja pomemben del pri upravljanju večstanovanjskih objektov, saj je njegov namen v predčasnem zbiranju denarja za potrebna vzdrževalna dela v prihodnosti. Iz rezervnega sklada upravnik razporeja denar za večja popravila na stanovanjskih objektih, kot je na primer zamenjava strehe, zamenjava dotrajanih cevi, ureditev vhodnega prostora in obnova stopnišča, ki vodi na stanovanjsko ploščad. Vplačevanje v stanovanjski sklad ne predstavlja opcijske izbire, saj morajo vanj mesečno vplačevati vsi etažni lastniki večstanovanjske stavbe. Če v stanovanjih živijo najemniki, tedaj le-ti niso zavezani k vplačevanju sredstev v rezervni sklad, temveč morajo mesečni znesek poravnati lastniki stanovanja. V vsakem primeru pa je vplačevanje obvezno. […]

Katere vrste reduktorjev se uporablja v industriji?

V industriji se uporabljajo različni reduktorji. Izbor je odvisen od več dejavnikov. To je lahko položaj vstopne in izstopne gredi, ki lahko tečeta vzporedno, se sekata ali gre za mimobežne gredi. Poznamo kotne, polžne, koaksialne, nasadne in druge reduktorje. Najlažje se je odločati v primerih, ko je gre za novogradnjo. V tem primeru se reduktorji lahko spreminjajo in prilagajajo od faze snovanja do končne izvedbe. Kljub novogradnji konstruktorji nimajo vedno povsem proste roke in možnost neskončne izbire. […]

Sončne elektrarne – naložba, ki se izplača

domača sončna elektrarnaSe spominjate, kje ste videli prvo mini sončno elektrarno? Morda ste imeli tudi vi v šoli kalkulator, ki ga je poganjala energija sonca? S časom so se deli za izdelavo močno pocenili. Trenutno največja sončna elektrarna, ki deluje na fotovoltaiko, se nahaja na Kitajskem. Poznamo še koncentrirane termalne sončne elektrarne. Največja te vrste se nahaja v puščavi Mojave v Kaliforniji. Za delovanje potrebuje na tisoče ogledal.

Manjše sončne elektrarne za gospodinjstva ali podjetja spreminjajo energijo sonca v električno s pomočjo fotovoltaike. Z leti so se komponente, potrebne za izdelavo manjše elektrarne zelo pocenile. Postale so dosegljive navadnim smrtnikom. Danes na internetu ponujajo vozičke, ki mamicam med sprehodom napolnijo mobilne telefone. Morda si boste za daljši izlet privoščili zložljive miniaturne sončne celice, ki bodo na let sončen dan visele čez vaš nahrbtnik in polnile vaš pametni telefon.
[…]